Ga naar de inhoud

Bij Bright Wonen woont u met plezier en in een veilige omgeving.

Veilig en prettig wonen voor alle bewoners vinden we belangrijk. Dat lukt als we met elkaar in gesprek blijven, afspraken maken en elkaar hierop aanspreken. Vaak worden problemen dan al opgelost. Komt u er toch niet uit? Dan kijken we of we er samen uit kunnen komen.

In onderstaande stappen kunt u nalezen hoe met de situatie van overlast om te gaan.

Wat u kunt doen bij overlast

1

Ga zelf in gesprek met de overlastgever

Het komt weleens voor dat huurders Bright Wonen bellen, met klachten dat de buren de radio hard aan hebben (gehad), met het verzoek aan Bright Wonen om te bemiddelen. Wij vragen bij dit soort meldingen eerst om zelf met de buren te praten. Veel mensen vinden het vervelend om meteen met een officiële instantie, zoals Bright Wonen, te maken te krijgen. Dat kan leiden tot irritatie. Daarom is het verstandig om eerst zelf te proberen om de buren op de overlast te wijzen.

Tips om het gesprek aan te gaan:

  • Wees duidelijk en rustig.
  • Zet vooraf wat zaken op een rij zodat u kunt uitdrukken waar u last van heeft, wanneer en hoe vaak.
  • Zorg dat u rustig bent als u naar de buren gaat (reageer niet direct zodat u overlast ervaart, maar wacht liever even tot een geschikt moment).
  • Kies een passend moment om de situatie met uw buren te bespreken.
2

Buurtbemiddeling

Komt u er samen niet uit? Blijft u overlast ervaren? Schakel de hulp van Bright Bemiddeling in. Namens Bright Wonen helpt Bright Bemiddeling om met elkaar in gesprek te komen. Getrainde bemiddelaars helpen ruziënde buren om het contact te herstellen en oplossingen te bedenken voor hun conflict. De methode werkt het best in een vroeg stadium en bij niet al te ernstige problemen. Bijvoorbeeld bij geluidsoverlast, ruzie over erfscheidingen of overlast door kinderen. Bright Bemiddeling draagt zo bij aan veiligheid, sociale samenhang en leefbaarheid in de wijk.

U kunt Bright Bemiddeling ook voor alleen informatie en advies bellen. Meer informatie leest u terug in hun folder.

Mijn Bright Wonen.

3

Juridisch vervolg

In sommige gevallen blijft de overlast bestaan of kunnen buren samen geen goede oplossing vinden. Bright Wonen kan helaas niet altijd een oplossing bieden. Hoewel wij graag de vervolgmogelijkheden met u bespreken, blijft uw eigen inzet en medewerking blijft noodzakelijk.

In uitzonderlijke gevallen zijn juridische stappen mogelijk. Maar alleen de rechter kan bij ernstige aanhoudende structurele overlast een huurovereenkomst ontbinden en ontruiming van de woning eisen.

Voordat de rechter overgaat tot een dergelijke drastische maatregel, moeten Bright Wonen en de klagers samen aantonen dat zij er alles aan gedaan hebben om de overlast te laten stoppen. Bovendien moet de rechter bewijsstukken zien. Daarom zijn een goed bijgehouden logboek (waarin beschreven staat wat de oorzaak was, wanneer en hoe lang het duurde) van de overlast van groot belang.