Ga naar de inhoud

Complimenten

Als u tevreden bent over Bright Wonen dan horen wij dat uiteraard ook graag van u.

U kunt uw compliment mailen naar compliment@brightwonen.nl. 

Veelgestelde vragen over klachten

Bent u ontevreden en komt u er met de betreffende medewerker van Bright Wonen niet uit? Maak uw ontevredenheid schriftelijk kenbaar.

Als huurder kunt u uw klacht indienen via Mijn Bright Wonen. U kunt de afhandeling dan volgen in uw persoonlijke portaal.

Dat kan per e-mail naar contact@brightwonen.nl of per brief naar. U ontvangt binnen een week na ontvangst een schriftelijke bevestiging van ons. Hierin staat wie uw klacht in behandeling neemt en wat het verdere verloop is.

Ik wil mijn klacht doorgeven over vuilnis.

Klachten over de vuilnisafvoer en de rolcontainers kunt U doorgeven aan de huismeester van uw gebouw.

Bespreek uw klacht eerst met de betreffende medewerker of uitvoerder van de aannemer. Lost deze het probleem niet op of bent u niet tevreden over de afhandeling, belt u dan met onze opzichter. Hij neemt contact op met de aannemer om de situatie te bespreken en naar een oplossing te zoeken.

Ja, Bright Wonen heeft een klachtencommissie. De klachtencommissie is er voor alle klanten van Bright Wonen die eerst de klachtenprocedure hebben doorlopen. Bent u niet tevreden met onze reactie op een klacht, of bent u het niet eens met de geboden oplossing? Dan kunt u in veel gevallen terecht bij de onafhankelijke klachtencommissie van Bright Wonen. In het Reglement klachten- en geschillencommissie Bright Wonen staat precies welke klachten niet bij de commissie thuis horen. U kunt dit regelement downloaden via de link https://www.brightwonen.nl/ontevreden

Bent u ontevreden en komt u er met de betreffende medewerker van Bright Wonen niet uit? Maak uw ontevredenheid schriftelijk kenbaar.

Als huurder kunt u uw klacht indienen via Mijn Bright Wonen. U kunt de afhandeling dan volgen in uw persoonlijke portaal.

Dat kan per e-mail naar contact@brightwonen.nl of per brief naar. U ontvangt binnen een week na ontvangst een schriftelijke bevestiging van ons. Hierin staat wie uw klacht in behandeling neemt en wat het verdere verloop is.

Ik wil mijn klacht doorgeven over vuilnis.

Klachten over de vuilnisafvoer en de rolcontainers kunt U doorgeven aan de huismeester van uw gebouw.

Bespreek uw klacht eerst met de betreffende medewerker of uitvoerder van de aannemer. Lost deze het probleem niet op of bent u niet tevreden over de afhandeling, belt u dan met onze opzichter. Hij neemt contact op met de aannemer om de situatie te bespreken en naar een oplossing te zoeken.

Ja, Bright Wonen heeft een klachtencommissie. De klachtencommissie is er voor alle klanten van Bright Wonen die eerst de klachtenprocedure hebben doorlopen. Bent u niet tevreden met onze reactie op een klacht, of bent u het niet eens met de geboden oplossing? Dan kunt u in veel gevallen terecht bij de onafhankelijke klachtencommissie van Bright Wonen. In het Reglement klachten- en geschillencommissie Bright Wonen staat precies welke klachten niet bij de commissie thuis horen. U kunt dit regelement downloaden via de link https://www.brightwonen.nl/ontevreden