Ga naar de inhoud
Klachten en complimenten

Heeft u een klacht over onze dienstverlenging of een van onze huurders? U kunt deze hier indienen. Wij nemen uw klacht serieus. Wij werken volgens een vaste klachtenprocedure.

Klachtafhandeling

1

Klacht melden

U kunt uw klacht melden via Mijn Bright Wonen, of neem contact met ons op. Probeer in uw melding duidelijk aan te geven wat er is gebeurd en wie er betrokken zijn.

2

Behandelen klacht

Wij nemen uw klacht in behandeling. Deze wordt door ons team beoordeeld. Wij nemen hierbij altijd contact met u op.

3

Besluit

Wij willen samen met u en betrokkenen goede afspraken maken. Wij leggen deze afspraken vast en u ontvangt uiterlijk 7 werkdagen na uw melding een bevestiging van het besluit.

4

Klachtencommissie

Indien u het niet eens met met het besluit kunt u bezwaar maken. Dit bezwaar wordt door onze manager Wonen in behandeling genomen. Kunt u zich toch niet vinden in het besluit kunt u zich richten tot de klachtencommissie.

Complimenten

Als u tevreden bent over Bright Wonen dan horen wij dat uiteraard ook graag van u.

U kunt uw compliment mailen naar compliment@brightwonen.nl. 

Veelgestelde vragen over klachten

Bent u ontevreden en komt u er met de betreffende medewerker van Bright Wonen niet uit? Maak uw ontevredenheid schriftelijk kenbaar.

Als huurder kunt u uw klacht indienen via Mijn Bright Wonen. U kunt de afhandeling dan volgen in uw persoonlijke portaal.

Dat kan per e-mail naar contact@brightwonen.nl of per brief naar. U ontvangt binnen een week na ontvangst een schriftelijke bevestiging van ons. Hierin staat wie uw klacht in behandeling neemt en wat het verdere verloop is.

Ik wil mijn klacht doorgeven over vuilnis.

Klachten over de vuilnisafvoer en de rolcontainers kunt U doorgeven aan de huismeester van uw gebouw.

Bespreek uw klacht eerst met de betreffende medewerker of uitvoerder van de aannemer. Lost deze het probleem niet op of bent u niet tevreden over de afhandeling, belt u dan met onze opzichter. Hij neemt contact op met de aannemer om de situatie te bespreken en naar een oplossing te zoeken.

Ja, Bright Wonen heeft een klachtencommissie. De klachtencommissie is er voor alle klanten van Bright Wonen die eerst de klachtenprocedure hebben doorlopen. Bent u niet tevreden met onze reactie op een klacht, of bent u het niet eens met de geboden oplossing? Dan kunt u in veel gevallen terecht bij de onafhankelijke klachtencommissie van Bright Wonen. In het Reglement klachten- en geschillencommissie Bright Wonen staat precies welke klachten niet bij de commissie thuis horen. U kunt dit regelement downloaden via de link https://www.brightwonen.nl/ontevreden

Bent u ontevreden en komt u er met de betreffende medewerker van Bright Wonen niet uit? Maak uw ontevredenheid schriftelijk kenbaar.

Als huurder kunt u uw klacht indienen via Mijn Bright Wonen. U kunt de afhandeling dan volgen in uw persoonlijke portaal.

Dat kan per e-mail naar contact@brightwonen.nl of per brief naar. U ontvangt binnen een week na ontvangst een schriftelijke bevestiging van ons. Hierin staat wie uw klacht in behandeling neemt en wat het verdere verloop is.

Ik wil mijn klacht doorgeven over vuilnis.

Klachten over de vuilnisafvoer en de rolcontainers kunt U doorgeven aan de huismeester van uw gebouw.

Bespreek uw klacht eerst met de betreffende medewerker of uitvoerder van de aannemer. Lost deze het probleem niet op of bent u niet tevreden over de afhandeling, belt u dan met onze opzichter. Hij neemt contact op met de aannemer om de situatie te bespreken en naar een oplossing te zoeken.

Ja, Bright Wonen heeft een klachtencommissie. De klachtencommissie is er voor alle klanten van Bright Wonen die eerst de klachtenprocedure hebben doorlopen. Bent u niet tevreden met onze reactie op een klacht, of bent u het niet eens met de geboden oplossing? Dan kunt u in veel gevallen terecht bij de onafhankelijke klachtencommissie van Bright Wonen. In het Reglement klachten- en geschillencommissie Bright Wonen staat precies welke klachten niet bij de commissie thuis horen. U kunt dit regelement downloaden via de link https://www.brightwonen.nl/ontevreden