Bel ons (010) 288 48 68 of plaats een terugbelverzoek
Huurdersportaal

Bright Wonen draagt graag bij aan een duurzame samenleving.

Wanneer u interesse heeft in zonnepanelen dan kunt u via onderstaand formulier een verzoek indienen voor het plaatsen van zonnepanelen.

Wilt u liever meer informatie over zonnepanelen via Bright Wonen? Op onze website kunt u hier alle informatie vinden.

 

 

   

Gaat u zelf zonnepanelen aanschaffen voor uw woning dan wordt de installatie vanzelfsprekend uw eigendom. Dit houdt in dat u geen huurverhoging hoeft te betalen aan Bright Wonen omdat u zelf de kosten van de installatie zonnepanelen draagt.

Wanneer Bright Wonen zonnepanelen laat plaatsen op een dak worden de zonnepanelen het eigendom van Bright Wonen. De huurder heeft het gebruik van de zonnepanelen en profiteert dan ook van de gratis energie die ermee wordt opgewekt. Bright Wonen maakt echter kosten voor de zonnepanelen en deze brengen wij bij u in rekening. Dit ziet u terug in de vorm van een maandelijkse huurverhoging. De hoogte van deze huurverhoging verschilt per woning en kunt u opvragen bij ons.

Zonnepanelen kunnen op elk dak worden geplaatst, zowel op een plat dak als een schuin dak met dakpannen, leisteen of golfplaten. Ook op een rieten kap zijn zonnepanelen mogelijk. Zonnepanelen kunnen ook op de gevel worden geplaatst, of als zonneluifel.

In sommige gevallen kan er een vergunning noodzakelijk zijn. Voor een vergunningcheck en regelgeving kijkt u bij de Rijksoverheid.

Een zonnepaneel bestaat uit zonnecellen. Die zijn gemaakt van een materiaal, meestal silicum, dat alleen stroom geleid als er licht op valt. Zodra de zon op het paneel schijnt, ontstaat er een elektrische stroom tussen de positieve lading bovenop de cel en de negatieve lading eronder. Dat heet gelijkstroom. Zie voor een uitgebreide uitleg de website van Milieu Centraal

Asbest is een vezel die in het verleden jarenlang veel is gebruikt als bouwmateriaal. Asbest heeft de eigenschappen dat het sterk, slijtvast, isolerend en goedkoop is en het is bestand tegen hoge temperaturen. Het was daarom tot 1994 een populair bouwmateriaal. Daarna is het verboden om asbest toe te passen in woningen. Lees voor meer informatie de brochure Asbest in en om het huis van VROM.

Nee, want het bewerken, verwerken, toepassen en in voorraad houden van asbest en asbesthoudende producten is na 1993 ten strengste verboden. Lees voor meer informatie de brochure Asbest in en om het huis van VROM.

Als er asbest in uw woning wordt aangetroffen, volgt er altijd verder onderzoek. Zo nodig worden meer woningen in uw straat of wooncomplex onderzocht. Bij risicovolle situaties laten wij ons altijd adviseren door experts. Als het advies uitwijst dat het beter is om het asbesthoudende materiaal te verwijderen en af te voeren, dan wordt dat volgens strenge veiligheidseisen door een gespecialiseerd en gecertificeerd bedrijf gedaan. De ruimte wordt pas weer vrijgegeven als uit de controle blijkt dat alles inderdaad verwijderd en veilig is. Lees voor meer informatie de brochure Asbest in en om het huis van VROM.

De inwonende kan bij de woonconsulent toestemming vragen om hoofdhuurder te worden. De inwonende moet de gebruikelijk stukken aanleveren zoals: Legitimatie Verhuurdersverklaring Inkomensverklaring Jaaropgaven afgelopen jaar Evt. bewijs van spaarvermogen indien vrije sector betreft De woonconsulent bepaalt of het mogelijk is van de inwonende een huurder te maken. Wordt hier toestemming voor verleend dan wordt er een inspectie van de woning gedaan. Dit om te bepalen hoe de huurder de woning heeft overgenomen. De nieuwe huurder tekent hier een inventarislijst voor.

Bent u ontevreden en komt u er met de betreffende medewerker van Bright Wonen niet uit? Maak uw ontevredenheid schriftelijk kenbaar.

Als huurder kunt u uw klacht indienen via Mijn Bright Wonen. U kunt de afhandeling dan volgen in uw persoonlijke portaal.

Dat kan per e-mail naar contact@brightwonen.nl of per brief naar. U ontvangt binnen een week na ontvangst een schriftelijke bevestiging van ons. Hierin staat wie uw klacht in behandeling neemt en wat het verdere verloop is.

Ja, Bright Wonen heeft een klachtencommissie. De klachtencommissie is er voor alle klanten van Bright Wonen die eerst de klachtenprocedure hebben doorlopen. Bent u niet tevreden met onze reactie op een klacht, of bent u het niet eens met de geboden oplossing? Dan kunt u in veel gevallen terecht bij de onafhankelijke klachtencommissie van Bright Wonen. In het Reglement klachten- en geschillencommissie Bright Wonen staat precies welke klachten niet bij de commissie thuis horen. U kunt dit regelement downloaden via de link https://www.brightwonen.nl/ontevreden

Onbeschadigd, hechtgebonden asbest levert geen gevaar op voor uw gezondheid en hoeft daarom niet direct te worden verwijderd. Als uw woning wordt gerenoveerd, wordt op basis van asbestonderzoek bepaald wat er met het eventueel aanwezige asbestmateriaal in de woning gebeurt. Soms is het beter om het materiaal te laten zitten en het in te pakken. Als we het materiaal wel verwijderen, gebeurt dat door een gespecialiseerde aanemer. U moet er wel altijd op bedacht zijn het materiaal niet zelf te beschadigen door bijvoorbeeld boren, zagen of schuren. Vraagt u zich af of een bepaald materiaal al dan niet van asbest is? Neem dan contact met ons op zodat wij u kunnen adviseren. Lees voor meer informatie de brochure Asbest in en om het huis van VROM.

Gaat u zelf zonnepanelen aanschaffen voor uw woning dan wordt de installatie vanzelfsprekend uw eigendom. Dit houdt in dat u geen huurverhoging hoeft te betalen aan Bright Wonen omdat u zelf de kosten van de installatie zonnepanelen draagt.

Wanneer Bright Wonen zonnepanelen laat plaatsen op een dak worden de zonnepanelen het eigendom van Bright Wonen. De huurder heeft het gebruik van de zonnepanelen en profiteert dan ook van de gratis energie die ermee wordt opgewekt. Bright Wonen maakt echter kosten voor de zonnepanelen en deze brengen wij bij u in rekening. Dit ziet u terug in de vorm van een maandelijkse huurverhoging. De hoogte van deze huurverhoging verschilt per woning en kunt u opvragen bij ons.

Zonnepanelen kunnen op elk dak worden geplaatst, zowel op een plat dak als een schuin dak met dakpannen, leisteen of golfplaten. Ook op een rieten kap zijn zonnepanelen mogelijk. Zonnepanelen kunnen ook op de gevel worden geplaatst, of als zonneluifel.

In sommige gevallen kan er een vergunning noodzakelijk zijn. Voor een vergunningcheck en regelgeving kijkt u bij de Rijksoverheid.

Een zonnepaneel bestaat uit zonnecellen. Die zijn gemaakt van een materiaal, meestal silicum, dat alleen stroom geleid als er licht op valt. Zodra de zon op het paneel schijnt, ontstaat er een elektrische stroom tussen de positieve lading bovenop de cel en de negatieve lading eronder. Dat heet gelijkstroom. Zie voor een uitgebreide uitleg de website van Milieu Centraal

Asbest is een vezel die in het verleden jarenlang veel is gebruikt als bouwmateriaal. Asbest heeft de eigenschappen dat het sterk, slijtvast, isolerend en goedkoop is en het is bestand tegen hoge temperaturen. Het was daarom tot 1994 een populair bouwmateriaal. Daarna is het verboden om asbest toe te passen in woningen. Lees voor meer informatie de brochure Asbest in en om het huis van VROM.

Nee, want het bewerken, verwerken, toepassen en in voorraad houden van asbest en asbesthoudende producten is na 1993 ten strengste verboden. Lees voor meer informatie de brochure Asbest in en om het huis van VROM.

Als er asbest in uw woning wordt aangetroffen, volgt er altijd verder onderzoek. Zo nodig worden meer woningen in uw straat of wooncomplex onderzocht. Bij risicovolle situaties laten wij ons altijd adviseren door experts. Als het advies uitwijst dat het beter is om het asbesthoudende materiaal te verwijderen en af te voeren, dan wordt dat volgens strenge veiligheidseisen door een gespecialiseerd en gecertificeerd bedrijf gedaan. De ruimte wordt pas weer vrijgegeven als uit de controle blijkt dat alles inderdaad verwijderd en veilig is. Lees voor meer informatie de brochure Asbest in en om het huis van VROM.

De inwonende kan bij de woonconsulent toestemming vragen om hoofdhuurder te worden. De inwonende moet de gebruikelijk stukken aanleveren zoals: Legitimatie Verhuurdersverklaring Inkomensverklaring Jaaropgaven afgelopen jaar Evt. bewijs van spaarvermogen indien vrije sector betreft De woonconsulent bepaalt of het mogelijk is van de inwonende een huurder te maken. Wordt hier toestemming voor verleend dan wordt er een inspectie van de woning gedaan. Dit om te bepalen hoe de huurder de woning heeft overgenomen. De nieuwe huurder tekent hier een inventarislijst voor.

Bent u ontevreden en komt u er met de betreffende medewerker van Bright Wonen niet uit? Maak uw ontevredenheid schriftelijk kenbaar.

Als huurder kunt u uw klacht indienen via Mijn Bright Wonen. U kunt de afhandeling dan volgen in uw persoonlijke portaal.

Dat kan per e-mail naar contact@brightwonen.nl of per brief naar. U ontvangt binnen een week na ontvangst een schriftelijke bevestiging van ons. Hierin staat wie uw klacht in behandeling neemt en wat het verdere verloop is.

Ja, Bright Wonen heeft een klachtencommissie. De klachtencommissie is er voor alle klanten van Bright Wonen die eerst de klachtenprocedure hebben doorlopen. Bent u niet tevreden met onze reactie op een klacht, of bent u het niet eens met de geboden oplossing? Dan kunt u in veel gevallen terecht bij de onafhankelijke klachtencommissie van Bright Wonen. In het Reglement klachten- en geschillencommissie Bright Wonen staat precies welke klachten niet bij de commissie thuis horen. U kunt dit regelement downloaden via de link https://www.brightwonen.nl/ontevreden

Onbeschadigd, hechtgebonden asbest levert geen gevaar op voor uw gezondheid en hoeft daarom niet direct te worden verwijderd. Als uw woning wordt gerenoveerd, wordt op basis van asbestonderzoek bepaald wat er met het eventueel aanwezige asbestmateriaal in de woning gebeurt. Soms is het beter om het materiaal te laten zitten en het in te pakken. Als we het materiaal wel verwijderen, gebeurt dat door een gespecialiseerde aanemer. U moet er wel altijd op bedacht zijn het materiaal niet zelf te beschadigen door bijvoorbeeld boren, zagen of schuren. Vraagt u zich af of een bepaald materiaal al dan niet van asbest is? Neem dan contact met ons op zodat wij u kunnen adviseren. Lees voor meer informatie de brochure Asbest in en om het huis van VROM.