Ga naar de inhoud

Bright Wonen heeft als rechtsvorm de stichting, zoals beschreven in onze statuten.


Governancecode

De Governancecode Woningcorporaties 2020 is ingedeeld in vijf principes die leidend zijn voor alle bestuurders en toezichthouders van woningcorporaties. Bright Wonen is lid van Aedes en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) en daarom verplicht de Governancecode Woningcorporaties te volgen. Bright Wonen voldoet geheel aan deze code.

 

Visie op toezicht en besturen

De raad van commissarissen en statutaire directie hebben een gezamenlijke visie op toezicht en besturen opgesteld.

 

Integriteitscode

Wij doen ons werk in intensieve wisselwerking met de maatschappelijke omgeving. Het is dan ook van groot belang dat onze huurders en onze stakeholders vertrouwen (kunnen) hebben in Bright Wonen als organisatie en in de mensen die met elkaar het gezicht van Bright Wonen bepalen. Dat is voor ons reden om een integriteitscode op te stellen. Deze integriteitscode geldt niet alleen voor medewerkers, maar ook voor leden van de directieraad en de raad van commissarissen, en voor bedrijven en instanties die werken in opdracht van Bright Wonen. 

 

Meldingsregeling vermoeden misstanden

Bright Wonen heeft een Meldingsregeling vermoeden misstanden. Medewerkers die vermoeden dat er iets mis is, kunnen dat anoniem melden. Deze regeling zorgt ervoor dat de melding wordt onderzocht.


Jaarverslagen

Elk jaar legt Bright Wonen in het jaarverslag verantwoording af over de bereikte resultaten. In het jaarverslag zetten we onze prestaties af tegen onze prognoses en doelstellingen. Daarnaast beschrijft het jaarverslag actuele trends en ontwikkelingen.

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016